Velkommen til HAVGUL NORDIC!

Havgul Nordic utvikler vindkraftprosjekter fra ide til realisering, og har prosjekter i Norge, Sverige og Finland. Havgul Nordic blir etablert i mars/april 2015, og skal bestå av kompetanse og prosjekter fra de to selskapene Havgul Clean Energy AS og Triventus Wind Power AB, i en fusjon planlagt ferdigstilt høsten 2015.

Ambisjonene til Havgul Nordic er å bringe vindkraftprosjekter fra ide til en langsiktig, lønnsom og bærekraftig investering for grunneiere, kommuner, regioner og eiere.

Siste nyheter

2408, 2015

Leder i TU argumenterer for innovasjon

 

I en fersk leder i Teknisk Ukeblad påpekes behov et for store, visjonære og innovative […]

2006, 2015

Lillesand kommune sier ja til vindkraftplaner

I en avstemning i bystyret stemte kommunen ja til planene om Lillesand Vindpark. Planene, som […]

Våre prosjekter

Havgul Nordic har prosjekter i Norge, Sverige og Finland *. Her kan du lese nærmere om dem:

Finland

Se prosjekter i Finland

Prosjekter i Finland

Tjöck (82,5 MW)
Pörtom (29,7 MW) MERK AT DETTE PROSJEKTET ER SOLGT UT AV PORTEFØLGEN I JUNI 2015

Västervik (72,6 MW)

* Merk at prosjektene i Sverige og Finland (med unntak av Vaggeryd) pt er Triventus WPAB eiendom, og selskapets eierandel vil bli overført Havgul Nordic ved fusjonen. De norske prosjektene vil bli overført fra Havgul clean energy AS når Havgul Nordic AS  er etablert.

Prosjektoversikt

 

Siste fra Bloggen

2408, 2015

Leder i TU argumenterer for innovasjon

 

I en fersk leder i Teknisk Ukeblad påpekes behov et for store, visjonære og innovative […]

2303, 2015

Divest eller invest?

Divest or invest – avhend eller invester. Hva skal de store investorene gjøre med fossilbransjen […]

1003, 2015

Søknad om Lillesand Vindkraftverk innlevert

I januar i år signerte Havgul clean energy AS en bruksavtale med en grunneier i Lillesand […]