Velkommen til HAVGUL NORDIC!

Havgul Nordic utvikler vindkraftprosjekter fra ide til realisering, og har prosjekter i Norge, Sverige og Finland. Havgul Nordic blir etablert i mars/april 2015, og skal bestå av kompetanse og prosjekter fra de to selskapene Havgul Clean Energy AS og Triventus Wind Power AB, i en fusjon planlagt ferdigstilt høsten 2015.

Ambisjonene til Havgul Nordic er å bringe vindkraftprosjekter fra ide til en langsiktig, lønnsom og bærekraftig investering for grunneiere, kommuner, regioner og eiere.

Siste nyheter

3010, 2015

Diskusjon om havvind og Siragrunnen fortsetter

Miljøorganisasjonene fortsetter sin kampanje mot havvind og Siragrunnen. Dessverre er de såpass lemfeldige i sin […]

2310, 2015

Brev til Olje- og energiminister Tord Lien om Siragrunnen

I et innlegg i Stavanger Aftenblad 19. oktober skrev de 5 organisasjonene WWF, Naturvernforbundet, Turistforeningen, […]

Våre prosjekter

Havgul Nordic har prosjekter i Norge, Sverige og Finland *. Her kan du lese nærmere om dem:

Finland

Se prosjekter i Finland

Prosjekter i Finland

Tjöck (82,5 MW)
Pörtom (29,7 MW) MERK AT DETTE PROSJEKTET ER SOLGT UT AV PORTEFØLGEN I JUNI 2015

Västervik (72,6 MW)

* Merk at prosjektene i Sverige og Finland (med unntak av Vaggeryd) pt er Triventus WPAB eiendom, og selskapets eierandel vil bli overført Havgul Nordic ved fusjonen. De norske prosjektene vil bli overført fra Havgul clean energy AS når Havgul Nordic AS  er etablert.

Prosjektoversikt

 

Siste fra Bloggen

2909, 2015

Konsesjon til Lillesand Vindpark

Fredag 25. september ga NVE konsesjon til Lillesand Vindpark. Konsesjonen ble innsendt 17. februar i […]

2309, 2015

Du kommer lenger med vindkraft enn med olje!

På næringslivskonferansen Pulpit i Stavanger idag snakket Siri Kalvig om det store potensialet ved havvind, […]

2109, 2015

Mye vindkraft i fremtiden

Greenpeace har nylig gitt ut en rapport som ser på fremtiden frem mot en verden […]