Velkommen til HAVGUL NORDIC!

Havgul Nordic utvikler vindkraftprosjekter fra ide til realisering, og har prosjekter i Norge, Sverige og Finland. Havgul Nordic blir etablert i mars/april 2015, og skal bestå av kompetanse og prosjekter fra de to selskapene Havgul Clean Energy AS og Triventus Wind Power AB, i en fusjon planlagt ferdigstilt i mai 2015.

Ambisjonene til Havgul Nordic er å bringe vindkraftprosjekter fra ide til en langsiktig, lønnsom og bærekraftig investering for grunneiere, kommuner, regioner og eiere.

Siste nyheter

206, 2015

Britiske eksperter og politikere vil ha Apolloprogram for fornybar energi

 

Flere britiske forskere og politikere, inkludert Sir Nicholas Stern, tidligere leder av BP John Browne […]

106, 2015

Oljetopper argumenterer for CO2-skatt

Seks toppsjefer har gått sammen om et brev som er sendt klimapanelet og klimakonsekvensjonen i […]

Våre prosjekter

Havgul Nordic har prosjekter i Norge, Sverige og Finland *. Her kan du lese nærmere om dem:

Finland

Se prosjekter i Finland
* Merk at prosjektene i Sverige og Finland (med unntak av Vaggeryd) pt er Triventus WPAB eiendom, og vil bli overført Havgul Nordic ved fusjonen i mai 2015. De norske prosjektene vil bli overført fra Havgul clean energy AS når Havgul Nordic AS  er etablert.

Prosjektoversikt

 

Siste fra Bloggen

2303, 2015

Divest eller invest?

Divest or invest – avhend eller invester. Hva skal de store investorene gjøre med fossilbransjen […]

1003, 2015

Søknad om Lillesand Vindkraftverk innlevert

I januar i år signerte Havgul clean energy AS en bruksavtale med en grunneier i Lillesand […]

203, 2015

Vindkraft i Eiffeltårnet

Riktignok er nok kraften som produseres mer symbolsk enn betydningsfull – men symbol er også […]