Kart

 

Siragrunnen Vindpark er et offshore vindkraftverk, lokalisert på fylkesgrensen mellom Vest Agder og Rogaland, og i kommunene Sokndal og Flekkefjord. Vindparken er prosjektert å ligge på dybder på mellom 10 og 40 meter, på Siragrunnen.

Prosjektet er søkt med en installert effekt på 200 MW og med en antatt produksjon på 780 GWh.

Søknaden er til  behandling i Olje- og energidepartementet, med et antatt tidspunkt for endelig vedtak i løpet av Q4 2015.

Finn mer informasjon om prosjektet på NVEs sider her.

Fler prosjekter i Norge